Щодо оподаткування путівок на відпочинок

Відповідно до змін, внесених Законом України від 07.12.17 № 2245-VІП «Про внесення змін до Податкового кодексу Ук¬раїни та деяких законодавчих актів Украї¬ни щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» до пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-ІV із змінами та доповненнями (далі — ПКУ), з 01 січня 2018 року до складу доходів, які не включа¬ються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника нале¬жить, зокрема, вартість путівок на відпо¬чинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на терито-рії України платника податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та/або членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем — плат¬ником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі та¬кої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір зни¬жки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.
Відповідно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ членами сім'ї фізичної особи пер¬шого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.
Від оподаткування військовим збором звільняються доходи, що не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподатку¬ванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у під¬пунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 ст. 165 ПКУ (п. 16і підрозділу 10 розділу XX ПКУ).
Отже, з 01 січня 2018 року звільняється від опо¬даткування ПДФО і військовим збором безоплатна або із знижкою (у розмірі та¬кої знижки) путівка на відпочинок, оздо-ровлення та лікування, яка надається: роботодавцем - платником податку на прибуток підприємств, платнику податку - працівнику та/або членам його сім'ї першого ступеня споріднення, на території України, один раз на календарний рік. При цьому вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробі¬тної плати, встановленої на 1 січня пода¬ткового (звітного) року (у 2018 році - 18615 грн.).
Частиною сьомою ст. 7 Закону Украї¬ни від 08.07.10 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'яз¬кове державне соціальне страхування» зі змінами визначено, що перелік видів ви¬плат, на які не нараховується єдиний вне¬сок на загальнообов'язкове державне со¬ціальне страхування (далі — єдиний вне¬сок), затверджується Кабінетом Міністрів України
До «Переліку видів виплат, що здійс¬нюються за рахунок коштів роботодав¬ців, на які не нараховується єдиний вне¬сок на загальнообов'язкове державне со¬ціальне страхування», затверджений по¬становою Кабінету Міністрів України від 22.12.10 № 1170, не включено вартість вищезазначених путівок.
Отже, вартість зазначених путівок є базою нарахування єдиного внеску.

Смілянська ОДПІДодати новий коментар

Залишаючи коментар, будь-ласка, пам’ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, які безпосередньо чи опосередковано мають відношення до цього матеріалу. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Усі коментарі, що мають нецензурні слова, ворожі, шовіністські або расистські висловлювання, образи будуть видалені. У коментарі заборонено додавати рекламні повідомлення.

You must have JavaScript enabled to use this form.