Порядок ведення обліку доходів і витрат підприємцями єдинниками

Відповідно до пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу Ук¬раїни від 02.12.10 № 2755-VI зі змінами та доповненнями, платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підпри¬ємці), які не є платниками податку на до¬дану вартість (далі — ПДВ), ведуть Кни¬гу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Записи у Книзі дохо¬дів виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зок¬рема про кошти, які надійшли на поточ¬ний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Форми та порядок ведення книги об¬ліку доходів для платників єдиного пода¬тку першої, другої та третьої груп, які не є платниками ПДВ та книги обліку дохо¬дів і витрат для платників єдиного подат¬ку третьої групи, які є платниками ПДВ, затверджені наказом Міністерства фінан¬сів України від 19.06.15 № 579, що зареє¬стрований у Міністерстві юстиції України 07.07.15 за № 800/27245.
Підприємці — платники єдиного по¬датку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів та витрат. За¬писи у Книзі доходів та витрат викону¬ються за підсумками робочого дня, про¬тягом якого отримано дохід, окремо про кошти, що надійшли на поточний раху¬нок платника податку та/або отримано готівкою, фактично безоплатно отрима¬но товари (роботи, послуги) та понесені витрати, зокрема оплачені придбані това¬ри (роботи, послуги), виплачена заробіт¬на плата, сплачено єдиний внесок на за¬гальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо. Для реєстрації Книг такі платники єдиного податку подають до фіскального органу за місцем обліку примірник книги, у разі обрання способу ведення книги у паперовому вигляді.
Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платни¬ком податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.
Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Смілянська ОДПІДодати новий коментар

Залишаючи коментар, будь-ласка, пам’ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, які безпосередньо чи опосередковано мають відношення до цього матеріалу. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Усі коментарі, що мають нецензурні слова, ворожі, шовіністські або расистські висловлювання, образи будуть видалені. У коментарі заборонено додавати рекламні повідомлення.

You must have JavaScript enabled to use this form.