Чи мають право ФОПи «загальносистемники» включати до складу витрат амортизаційні відрахування?

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує, що фізичні особи – підприємці, які знаходяться на загальній системі оподаткування, мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають:
витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;
витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту).
Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:
проведення поточного ремонту;
ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).
Не підлягають амортизації такі основні засоби:
земельні ділянки;
об’єкти житлової нерухомості;
легкові автомобілі.
Норми встановлені п. п. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу України.